Český rybářský svaz  MO Bartošovice

Příprava členské schůze r. 2020


 

 

http://rybaribartosovice.eu/obrsys/aktual2.jpg

 

 

 

 

 

 

Český rybářský svaz, místní organizace Bartošovice

zve všechny své členy na

členskou schůzi,

která se bude konat v sobotu  7.března 2020 od 10:00 hodin

v prostorách zámku v Bartošovicích

 

Program :

1. Zahájení 

2. Volba mandátové komise a návrhové komise

4. Zpráva mandátové komise  

5. Kontrola usnesení z poslední členské schůze

6. Zpráva o činnosti organizace v roce 2019 a plán akcí v roce 2020

7. Zprávy o činnosti jednotlivých sekcí  MO ČRS v roce 2019

         - zpráva o výsledcích hospodaření, plnění rozpočtu a účetní uzávěrce   

     - zpráva o činnosti dozorčí komise          

     - zpráva o činnosti rybářské stráže         

     - zpráva o činnosti rybářského kroužku 

     - zpráva hospodáře MO          

 8. Plán činností výboru MO a rozpočet na rok 2020

 9. Volba delegáta a náhradníka na konferenci územního svazu

10. Návrh „Bližších podmínek výkonu rybářského práva“ na rok 2021

11. Diskuze

12. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení a hlasování

13. Závěr

 

 

Srdečně zve výbor ČRS MO Bartošovice

 

 

         

 

 

 

text …